Beurtvaart

Alles over binnenscheepvaart
karelzijpe
Berichten: 2432
Lid geworden op: 07 dec 2010 17.20 12:13
Locatie: Vlaardingen

Re: Beurtvaart

Bericht door karelzijpe » 03 mar 2017 17.20 18:07

't Was met dit scheepje Hannes, misschien herken je hem.www. otten1.weebly.com voer normaal in de beurtdienst van Pa , Delft-Leiden.
Gelukkig bewaard gebleven als recreatie-schip.Als 15-16 jarige schipper wel manoeuvreren geleerd daar in de Rotte,22 pk Kromhout.

Karel


HannesB
Berichten: 62
Lid geworden op: 27 jul 2016 17.20 12:01
Locatie: Moerkapelle

Re: Beurtvaart

Bericht door HannesB » 03 mar 2017 17.20 19:34

Beste Karel,

Bedankt; ik ben er blij mee, maar mijn geheugen schiet toch te kort om het te herkennen. Over de bocht bij de Irenebrug hoef ik je dan niets te vertellen. Mijn vader voer in de beurtdienst Leiden-Rotterdam, maar dat was voor de oorlog.

Met vriendelijke groeten,

Hannes B

HannesB
Berichten: 62
Lid geworden op: 27 jul 2016 17.20 12:01
Locatie: Moerkapelle

Re: Beurtvaart

Bericht door HannesB » 16 mar 2017 17.20 23:33

Praatjes bij plaatjes (24):

Bruggen

Op de terugweg naar Moerkapelle vanuit Rotterdam passeert de ‘Leven is Strijd’ vele bruggen over de Rotte. Enkele hebben we er al genoemd. In deze aflevering wil ik alleen stil staan bij de vooroorlogse bruggen. In de vorige kwam de Karnemelksbrug ter sprake. Dat was een betrekkelijk jonge brug. Begin 1914 was er een uitvoerige discussie over deze te bouwen brug: moest het een brede verkeersbrug worden of een smalle voetgangers- en fietsbrug? Het werd het laatste. Toen na het bombardement een deel van de Rotte werd gedempt verviel de brug.

Noorderbrug.jpg
Noorderbrug.jpg (160.17 KiB) 1258 keer bekeken

De in 1895 gebouwde Noorderbrug, gezien naar het noorden.


Iets noordelijker lag en ligt bij het Noordplein de Noorderbrug. Op 8 februari 1860 werd de bouw van een vaste houten brug over de Rotte in combinatie meteen geslagen ijzeren duiker aanbesteed en aangenomen door Jacobus Hoos voor ƒ 35.888,- . De brug kreeg de naam Hooge Rottebrug. In 1895 werd deze vaste houten brug vervangen door een ijzeren ophaalbrug pal ten zuiden van de oude brug. De nieuwe brug werd op 23 februari 1896 in gebruik genomen en kreeg de naam Noorderbrug. Deze brug bleek al snel niet opgewassen tegen het toegenomen verkeer en werd daarom vervangen door een nieuwe vaste brug, de nog bestaande. Op 7 november 1910 werd de ophaalbrug afgesloten voor het verkeer. Men begon toen met de afbraak van de ophaalbrug, die evenwel nog niet was uitgediend. Hij kreeg noordelijker een nieuwe plek over de Rotte tussen de Zaagmolendrift en de Crooswijkschestraat en in 1956 werd deze Zaagmolenbrug daar vervangen door een nieuwe brug die er nog steeds ligt.

ceintuurbaan.jpg
ceintuurbaan.jpg (210.77 KiB) 1258 keer bekeken

Hondenkar met op de achtergrond de nog nieuwe spoorbrug over de Rotte in de Ceintuurbaan. Uiterst rechts de oliemolen De Koot aan de Rotte; ook handel voor schipper Jan. Hij kocht daar veekoeken en verkocht die weer in Moerkapelle. De koeken werden opgeslagen op een deel van de zolder in huis; vandaar dat die de koekenzolder werd genoemd. En dan was er natuurlijk nog de kunstmest, de kruidenierswinkel en de brandstoffen. Zo alles bij elkaar kwam men aan een inkomen.


In 1899 werden de stations DP en het Maasstation verbonden door een nieuwe spoorlijn, de Ceintuurbaan, die kruiste de Rotte met een vaste ijzeren brug die in 1998 werd vervangen door een nieuwe brug.
Nog weer iets noordelijker kwam in 1923 de vaste ijzeren Philips Willembrug tot stand, welke op 9 juli van dat jaar in gebruik werd genomen. De brug is plaatselijk beter bekend als de ‘hoge brug’. De brug werd ontworpen door L.N. Krijgsman en gebouwd door de NV IJzerconstructiefabrieken Nederland in ‘s-Hertogenbosch.
Nog weer noordelijker komen we in de buurtschap Terbregge en zoals de naam aangeeft; daar is een brug. De bovengenoemde bruggen waren alle vrij jong, maar de Terbregse brug heeft een oude geschiedenis. Oorspronkelijk lag er een vaste brug die in 1645 werd vervangen door een ophaalbrug.
Toen mijn overgrootvader eens door de brug voer was de schoenmaker daar bezig met het opkalefateren van een ouwe roeiboot. Schipper Jan, zoals hij op Moerkapel genoemd werd, zei: “Zo Jas, zet je er halve zolen en achterlappen op?”. Jas keek op, schudde meewarig het hoofd en zei: “Ik heb die man nog bij zijn volle verstand gekend. Wie zet er nou halve zolen en achterlappen op een ouwe schuit?”

Terbregge oude brug.jpg
Terbregge oude brug.jpg (156.18 KiB) 1258 keer bekeken

De oude ophaalbrug in Terbregge, die in 1936 bezweek; gezicht naar het noorden met op de achtergrond Terbregse Rechter Rottekade.


De brug werd meerdere malen vernieuwd, maar op 3 juni 1936 was het definitief voorbij. Kort nadat een bus van de TOD (Terbregse Omnibus Dienst, ofwel vanwege de vele pech: Tot Onze Droefenis)de brug gepasseerd was brak een gietijzeren hameistijl van de brug in drie stukken, waarna de balans gelukkig bleef hangen, zij het scheef. Een zesjarig meisje raakte gewond door een vallend stuk ijzer. Een dag later werd de brug verwijderd en een veerpont uit Capelle als noodbrug ingelegd. Nog diezelfde maand werd besloten een nieuwe brug te bouwen, maar iets zuidelijke tegenover de Terbregseweg. Toch werd de nieuwbouw pas op 24 mei 1938 aanbesteed. De bouw ging met allerlei moeilijkheden gepaard, vooral van financiële aard. In augustus 1938 wordt het maken van de gemetselde onderbouw van de nieuwe brug opgedragen aan de Nieuwerkerkse aannemer C. van Leeuwen voor ongeveer 40.000 gulden. Voor de eigenlijke brug werd gebruik gemaakt van een afdankertje: de nog vrij nieuwe ophaalbrug uit 1929 (!) over de Strekvaart tussen de Dorpsstraat en de Grindweg die vervangen werd door een duiker.
Mijn vader vond de nieuwe brug getuigen van verkeerde zuinigheid: eigenlijk te smal voor de scheepvaart en op een verkeerde plaats, pal naast een vrijwel haakse bocht in de Rotte.

Irenebrug.jpg
Irenebrug.jpg (139.04 KiB) 1258 keer bekeken

De nog nieuwe Prinses Irenebrug in Terbregge met links het gymnastieklokaal. Achter de brug was rechts een laad- en losplaats waar tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw nog sporadisch gebruik van werd gemaakt.


De nieuwe brug werd in gebruik genomen op 5 augustus 1939, de dag waarop Prinses Irene werd geboren, en zo kwam de brug ook aan zijn naam.
Tot brugwachter werd benoemd Henk van Driel, de jongste broer van mijn oma, die samen met zijn vrouw de brug een lange reeks van jaren zou bedienen.
Hij was in de oorlog ook actief in het plaatselijke verzet en heeft de bezetter nog eens een flinke poets gebakken. Bij de razzia van november 1944 werden de opgepakte mannen opgesloten in het gymnastieklokaal naast de brug. Een wacht ervoor en er kon mens in of uit; althans dat dacht men. Aan de achterkant, aan de Rotte, zat ook een deur. Oom Henk had een sleutel van die deur en maakt deze deur vrolijk open. Alle mannen er uit; op drie na die niet durfden. Volgens mijn moeder is een van die drie in Duitsland omgekomen.
In 2005 werd de ophaalbrug uit 1939 vervangen door een nieuwe tafelbrug.
Na de Terbregse brug bleef de Rotte lang brugloos. De eerstvolgende is de spoorbrug in de in 1870 geopende lijn Den Haag-Utrecht, waar pal ten noorden in 1938 de brug in de A12 kwam. Dit zijn vaste bruggen met een lage doorvaarthoogte. Nog verder naar het noorden ligt bij Moerkapelle, als laatste, afgezien van een recente fietsbrug, de Holvoeterbrug over de Rotte, een zeer lage vaste brug.


Met vriendelijke groeten,

HannesB

HannesB
Berichten: 62
Lid geworden op: 27 jul 2016 17.20 12:01
Locatie: Moerkapelle

Re: Beurtvaart

Bericht door HannesB » 23 mar 2017 17.20 19:47

Praatjes bij plaatjes (25):

Thuiskomst

Halverwege de Rottemeren gaat de ‘Leven is Strijd’ van de Rotte af en wordt geschut in het Zevenhuizerverlaat. Via de Hennipsloot komt de schuit in Zevenhuizen en vaart dan noordwaarts door het Kanaal, de ringvaart van de Zuidplas, naar Moerkapelle, waar weer gelost en geladen zal worden.

Zevenhuizen verlaat.jpg
Zevenhuizen verlaat.jpg (123.1 KiB) 1152 keer bekeken
Het Zevenhuizerverlaat met de nog bestaande Eendragtsmolen, gezien vanaf de Rotte omstreeks 1935. Het sluisje is nog steeds in gebruik voor de recreatievaart.

Volgens mijn vader voeren er in de tijd van zijn grootvader, Jan Bakker, ook wel passagiers mee voor de prijs van 1 dubbeltje van en naar Rotterdam. Veel animo zal er niet voor geweest zijn, gelet op de lange reistijd: lopen ging sneller, maar kostte wel meer inspanning.
In de 19e eeuw kwam er verbetering doordat in december 1880 de heren Stal, Wannaard en Van der Schild een geregelde bootdienst startten voor passagiers en goederen langs de Rotte tussen Rotterdam en Zevenhuizen. Op 18 december 1880 had de proefreis plaats met de geheel met vlaggen versierde stoomboot Schieland 1. De maandag erop begon de geregelde dienst. Ondanks een veelbelovend begin werd de dienst na een paar jaar alweer gestaakt. Een vijftien jaar later werd het plan weer opgepakt: ‘Eerlang zal Zevenhuizen met Rotterdam verbonden worden door een geregelden stoombootdienst. Waren wij vroeger in het bezit van eene zoodanige gelegenheid, sinds geruimen tijd waren we er van verstoken, zeker zeer ten ongerieve van reizigers naar Rotterdam, die nu te kiezen hebben tusschen eene ongemakkelijke reis per spoor over Gouda, waar dikwijls 1 à 2 uur gewacht moet worden of eene wandeling van 5 kwartier naar het slation Nieuwerkerk. Dit nieuwe vervoermiddel zal zeker veel gemak bezorgen’ volgens het ‘Rotterdamsch Nieuwsblad’ van 5 juni 1896. Uit een bericht in diezelfde krant van 18 augustus 1896 blijkt dat de plannen niet doorgaan en dan is het wachten tot 1908.

Zevenhuizen stoomboot.jpg
Zevenhuizen stoomboot.jpg (133.57 KiB) 1152 keer bekeken

Staatsiefoto van een stoomboot in het Zevenhuizerverlaat; vermoedelijk bij de start van de dienst van Trio in 1908. Staan de drie heren, deftig in pak, voor de mensen achter Trio?


‘Het Rotterdamsch Nieuwsblad’ van 18 juni 1908 deelt mee: Eenige tijd geleden is medegedeeld, dat op 5 Juni j.l. zou zijn geopend een Stoombootdienst van Rotterdam naar Zevenhuizen met stopplaatsen te Bergverlaat, Oud-Terbregge en Zootjesverlaat. Door onvoorziene omstandigheden is de opening vertraagd, maar thans kan medegedeeld worden dat 23 Juni a.s. de geregelde dienst zal worden ondernomen. De aanleg plaats alhier is aan de Linker Rottekade bij de Gedempte Karnernelkshaven.’ Opmerkelijk: dit is ook de ligplaats van het beurtschip van de familie Bakker naar Moerkapelle. Uit een advertentie in de ‘Haagsche Courant’ van 23 juni 1908 blijkt dat de dienst Trio heet.

Adv. Trio Haagsche Courant.JPG
Adv. Trio Haagsche Courant.JPG (161.3 KiB) 1152 keer bekeken
Advertentie in ‘De Haagsche Courant’ van 23 juni 1908 voor de stoombootdienst Zevenhuizen-Rotterdam v.v. Zootjesverlaat staat nu beter en officieel bekend als Oud Verlaat. Afgaande op de vermelde vertrektijden moet de reistijd een kleine drie uur geduurd hebben.

In de liggers van de Scheepsmetingsdienst wordt onder meetnummer Ga727N een in 1909 in Overschie gebouwde motorpassagiersboot Schieland genoemd (lengte 17,15 m, breedte 3,77 m, 20,468 ton waterverplaatsing) met als eigenaar D. Verburg uit Zevenhuizen. De relatie met het voorgaande is onbekend, maar zal ongetwijfeld aanwezig zijn geweest.
Uiteraard werd er vanuit Zevenhuizen ook door het Zevenhuizerverlaat gevaren. Dat ging niet altijd goed. Zo vertelde een schipper van het bootje: “En ineens lagen we voor de spoorbrug!”. Hij was, komend van Rotterdam, het Zevenhuizerverlaat finaal voorbij gevaren en kwam daar pas achter toen hij uitkwam bij de spoorbrug over de Rotte in de lijn Utrecht-Den Haag. Hij weet dat aan mist, maar kwade tongen dachten eerder in de richting van een alcoholnevel. Schooljongens riepen hem wel na: “En ineens lagen we voor de spoorbrug!” en moesten daarna benen maken. Tot hoe hoe lang de bootdienst Zevenhuizen-Rotterdam bestaan heeft weet ik. Waarschijnlijk is het slachtoffer geworden van het autobusverkeer. In 1926 vroegen H. van Vliet te Moerkapelle en de gebr. W. en L. v. Gog te Capelle aan den IJssel vergunning aan voor autobusdiensten van respectievelijk Moerkapelle naar Gouda over Zevenhuizen en van Zevenhuizen naar Rotterdam. Tegen die snelheid kon een bootdienst niet op.

Moerkapelle brug.jpg
Moerkapelle brug.jpg (193.24 KiB) 1152 keer bekeken
De ophaalbrug uit 1888 over het Kanaal in Moerkapelle omstreeks 1900. Dit kanaal is geen complete ringvaart, want het stuk Moerkapelle-Waddinxveen ontbreekt. Om met een schuit van Moerkapelle in Waddinxveen te komen moest je dus om de hele Zuidplas heen, terwijl de afstand hemelsbreed maar enkele kilometers was.

Kort voor de oorlog werd de ophaalbrug over het kanaal in Moerkapelle vervangen door een vaste brug en kort na de oorlog de draaibrug in de spoorlijn tussen Moerkapelle en Zevenhuizen eveneens. Het betekende het definitieve einde voor de scheepvaart naar Moerkapelle. Arie van Jan Bakker stopte met varen en de ‘Leven is Strijd’ werd verkocht; verdere lotgevallen zijn mij helaas onbekend. Jan van Koos Bakker verruilde in 1934 de schuiten voor een vrachtwagen, terwijl zijn broers Arie en Bert tot omstreeks 1960 bleven varen met de Schieland 1 en 2 die nu hun ligplaats in Zevenhuizen kregen, Moerkapelle was onbereikbaar geworden.

Met vriendelijke groeten,

HannesB

piet42
Berichten: 3957
Lid geworden op: 28 aug 2008 17.20 16:20
Locatie: sommelsdijk

Re: Beurtvaart

Bericht door piet42 » 24 mar 2017 17.20 13:21

HannesB

de volgende foto wilde ik eerst plaatsen bij waarwasdat maar toen ik dit zag hoort hij hier zeker thuis mogelijk nog iets bekends voor je er staan helaas geen gegevens op de beurtmetor wel de naam graanbedrijf bekend
Bijlagen
Zevenhuizen Gebrs. J. en W. van Erk, graanhandel,.jpg
Zevenhuizen Gebrs. J. en W. van Erk, graanhandel,.jpg (125.58 KiB) 1056 keer bekeken
Mvgr Piet Kamp
ex Nelly Dinteloord

Afbeelding

Tenanker

HannesB
Berichten: 62
Lid geworden op: 27 jul 2016 17.20 12:01
Locatie: Moerkapelle

Re: Beurtvaart

Bericht door HannesB » 24 mar 2017 17.20 15:14

Beste Piet,

Dat is mij zeker bekend; het gebouw heb ik inclusief de elevator, zo nog gekend. De beide scheepjes, zeker de voorste, zullen van de Van Gangelens zijn geweest. De voorste is de 'Door Gunst verkregen' van Willem van Gangelen, een motorwestlander; de achterste waarschijnlijk van Schalk van Gangelen. De beide broers waren met de Gebr. Bakker uit Moerkapelle de laatste beurtschippers op de Rotte.

Met vriendelijke groeten,

HannesB

piet42
Berichten: 3957
Lid geworden op: 28 aug 2008 17.20 16:20
Locatie: sommelsdijk

Re: Beurtvaart

Bericht door piet42 » 27 mar 2017 17.20 11:21

12 tons kraan uit 1921 wijnhaven
Bijlagen
r.dam kraan 12 ton wijnhaven '21 - kopie.jpg
r.dam kraan 12 ton wijnhaven '21 - kopie.jpg (120.47 KiB) 946 keer bekeken
Mvgr Piet Kamp
ex Nelly Dinteloord

Afbeelding

Tenanker

piet42
Berichten: 3957
Lid geworden op: 28 aug 2008 17.20 16:20
Locatie: sommelsdijk

Re: Beurtvaart

Bericht door piet42 » 03 apr 2017 17.20 10:54

niet direct beurtvaart maar wel uit die periode en omgeving admiraliteidskade zand lossen '06
Bijlagen
r.dam admiraliteidskade zand lossen '06 - kopie.jpg
r.dam admiraliteidskade zand lossen '06 - kopie.jpg (97.28 KiB) 869 keer bekeken
Mvgr Piet Kamp
ex Nelly Dinteloord

Afbeelding

Tenanker

pieter53
Berichten: 6012
Lid geworden op: 17 feb 2007 17.20 18:16
Locatie: Ede (Gld)
Contacteer:

Re: Beurtvaart

Bericht door pieter53 » 03 apr 2017 17.20 12:57

Een zogenaamde bekerelevator.
Pieter Klein. AfbeeldingDe Binnenvaart Encyclopedie op internet
Taal is de moeder van ALLE wetenschappen.

piet42
Berichten: 3957
Lid geworden op: 28 aug 2008 17.20 16:20
Locatie: sommelsdijk

Re: Beurtvaart

Bericht door piet42 » 03 apr 2017 17.20 15:39

pieter53 schreef:
03 apr 2017 17.20 12:57
Een zogenaamde bekerelevator.
net zo iets als een jakobsladder en dan bedoel ik niet die naar de hemel ging :wink:
Mvgr Piet Kamp
ex Nelly Dinteloord

Afbeelding

TenankerPlaats reactie